Řídící výbor

Na sjezdu Asociace 1. prosince 2017 byli na další funkční období zvoleni:

Prezident: Ing. Filip Vráblík
Viceprezident: Prof. Dr. Ing. Peter Jurči
Výkonný sekretář: Ing. Alexandra Musilová

Řídící výbor:

Ing. Otakar Prikner
Ing. Petr Brejša
Ing. František Klíma
Doc.Ing. Pavel Novák
Ing. Stanislava Rašková
Ing. Josef Hampl
Ing. Miroslav Kouřil, CSc.
Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž
Ing. Ivo Chytil

Kontrolní komise:

Ing. Vendula Nováková
Marcela Jonášová

Čestní členové:

Ing. Jiří Stanislav, CSc.
Ing. Pavel Stolař, CSc.

Zápis ze sjezdu ATZK dne 26.11. 2019, Jihlava, hotel Alexandra

Další sjezd Asociace se bude konat v listopadu/prosinci 2020.