O asociaci

atzk_home

Asociace pro tepelné zpracování kovů (dále jen ATZK) je nezávislá odborná organizace vzniklá dobrovolným sdružením právnických osob. ATZK byla založená za účelem spojení odborných zájmů v oboru tepelného zpracování kovů s rozvojem odborné úrovně celého oboru. ATZK navazuje a udržuje organizační i odborné styky se zahraničními asociacemi, zejména s Mezinárodní společností tepelného zpracování a povrchových technologií (International Federation on Heat Treatment and Surface Engineering) a s německou společností AWT (Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik).

ATZK vydává 4x ročně bulletin s nejrůznějšími informacemi z oboru, ve kterém informuje členy o své činnosti a dění v oboru.

Co nabízíme svým členům

  • cenově zvýhodněnou účast na technických seminářích ATZK
  • spoluúčast na organizování odborných seminářů
  • školení určená ke zvyšování odborné úrovně v oboru tepelného zpracování
  • cenově zvýhodněnou účast na odborných konferencích
  • publikace formou inzerátů v bulletinu ATZK
  • informace, stanoviska, posudky či jejich zprostředkování v rozsahu služeb poskytovaných ATZK
  • informace získané ze zahraničních i tuzemských odborných publikací
  • využití poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků ATZK
  • informace o akcích pořádaných ATZK i o akcích partnerských organizací v zahraničí
  • možnost předkládat návrhy na pořádání dalších odborných a vzdělávacích akcích ATZK

Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR

Stanovy ATZK, z.s.